KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) YAZILIMI

ERP NEDİR? ERP NE İŞE YARAR?

ERP, (Enterprise Resource Planning)kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin ürün veya hizmetleri üretmek için gerek duydukları iş gücünü, makineleri ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanabilmesini mümkün kılan bir sistemdir.

Kurumsal Kaynak Planlaması, kısaltılmış orjinal adıyla ERP. Planlama ve kaynak kısmını şimdilik unutun, fakat ERP’nin en ilgi çeken kurumsal kısmını aklınızda tutun. ERP bir kurumun tüm bölümlerini tek bir bilgisayar sistemi altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımı sağlar.

Bu ortak bilgi sistemi sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm bilgiler bir veritabanında kurumsal çalışanların hizmetine sunulur. Klasik sistemde her departman kendi iş akışlarına uyumlu bilgisayar sistemleriyle çalışır. ERP bu farklılıkları bütünleşik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veritabanını kullanarak çalışacak şekilde birleştirerek operasyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı çok sayıda departmanın birbirleriyle iletişim halinde kolaylıkla bilgi paylaşımına imkan tanır.

erp nedir
üretim takip yazılımı

ERP NEDEN KULLANILMALI?

Firma çalışanlarını birbirleriyle entegre etmenin ve koordinasyon içinde eşgüdümlü hareket etmelerini sağlamanın en basit yöntemi ERP kullanmaktır. Böylece, telefon, e-posta, SMS, mesajlaşmalar veya uzun ve sık sık yapılan toplantılarla, firma mensuplarının satış siparişleri, ödemeler, tahsilatlar ve diğer iş fonksiyonları hakkında birbirlerine bilgi verme ihtiyacı en aza iner. ERP’lerin üstlendiği bir diğer görev, firma kaynak ve veri/bilgilerini merkezileştirmesidir. Merkezi yapının olmadığı firmalarda aşağıdaki küçük örnek iş akışı (satın alma siparişi, kantar, hammadde depo ve kalite) süreçlerinde geçen; tedarikçi firma adı, malzeme adı, malzeme kodu gibi en temel 3 veri, ilgili her bölümde mükerrer olarak kullanılan formlara işlenir. Verilerin her bölümde mükerrer olarak manuel işlenmesi, ERP kullanmayan firmalarda en sık rastlanan, hataya açık ve zaman kayıplarına neden olan bir uygulamadır.

stok takip yazılımı

sivas e-ticaret sitesi, istanbul e-ticaret sitesi, e-ticaret, e ticaret, online satış sitesi, yazılım, sivas yazılım, sivas web sitesi, istanbul web sitesi, ankara yazılım, bursa yazılım, ankara e-ticaret, kayseri e-ticaret, online mağaza kur, web tabanlı programlama, yazılım, stok takip programı, mobil takip programı, ekip yönetim sistemi, gelir-gider yönetim sistemi, firma yönetim programı, muhasebe programı, yazılım, mobil program, e-ticaret, e ticaret